คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

(Communicative Activities for Teaching English)

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การSEAMEO

ณ ศูนย์ภาษาRELC ประเทศสิงคโปร์

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์