ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์, ถนนราชปรารภ,แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 เบอร์ต่อ 2016

โทรสาร 02-248-2017
E-mail : info@sakdibhornssup.org


การเดินทางมามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

1. เดินทางโดย Airport Rail Link
ลงที่สถานีราชปรารภ แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง เข้าซอยหมอเหล็ง (รัชฏภัณฑ์) บอกมาอาคาร ว.วิโรจน์ ค่ารถประมาณ 20-30 บาท

2. เดินทางโดย รถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน หรือศูนย์การค้าเซ็นจูรี่พลาซ่า ฝั่งซอยรางน้ำ แล้วต่อจักรยานยนต์รับจ้างบอกมาซอยหมอเหล็ง อาคาร ว.วิโรจน์ ค่ารถประมาณ 30-40 บาท หากเดินเท้า ให้เดินย้อนมาทางแยกสามเหลี่ยมดินแดงผ่านหน้าสวนสันติภาพ แล้วข้ามถนนมาฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่ เดินตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองเลี้ยวขวาซอยแรก (ปากซอยมีธนาคารกรุงเทพ) เดินตรงเข้ามาในซอยประมาณ 800 เมตร อาคารอยู่ซ้ายมือ หรือนั่งรถจักยานยนต์รับจ้าง จากปากซอยมาอาคาร ว.วิโรจน์ 15 บาท

3. เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ (เข้ามาจากฝั่งถนนวิภาวดี, ถนนพระราม9)
เมื่อรถถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ให้ลงป้ายแรก สังเกตจะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา แล้วเดินตรงขึ้นไปเข้าซ้ายเข้าซอยแรก (ซอยตลาดศรีวานิชหรือวัดตะพาน) นั่งรถจักยานยนต์รับจ้าง จากปากซอยบอกมาอาคาร ว.วิโรจน์ 10 บาท หรือเดินเข้ามาในตลาด ถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเดินตรงขึ้นมาประมาณ 500 เมตร อาคารอยู่ซ้ายมือ

4, เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ (ลงย่านอนุสาวรีย์)
ให้ลงป้ายฝั่งศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน แล้วต่อจักรยานยนต์รับจ้างบอกมาซอยหมอเหล็ง อาคาร ว.วิโรจน์ ค่ารถประมาณ 30-40 บาท หากเดินเท้า ให้เดินย้อนมาทางแยกสามเหลี่ยมดินแดงผ่านหน้าสวนสันติภาพ แล้วข้ามถนนมาฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่ เดินตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองเลี้ยวขวาซอยแรก (ปากซอยมีธนาคารกรุงเทพ) เดินตรงเข้ามาในซอยประมาณ 800 เมตร อาคารอยู่ซ้ายมือ หรือนั่งรถจักยานยนต์รับจ้าง จากปากซอยมาอาคาร ว.วิโรจน์ 15 บาท

5. เดินทางด้วยรถสาธารณะ TAXI
บอกมาซอยหมอเหล็ง หรือถนนใต้ทางด่วนดินแดง มาอาคาร ว.วิโรจน์

6. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

6.1 มาเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต(ขาเข้า) ถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงให้อยู่เลนนอกฝั่งซ้าย ขับตรงลอดเข้ามาในถนนใต้ทางด่วนดินแดง ถึงสี่แยกใต้ทางด่วนสี่แยกแรกเลี้ยวซ้าย ตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองอาคารอยู่ซ้ายมือสามารถจอดรถได้ทั้งฝั่งหลังอาคารและลานจอดฝั่งตรงข้ามอาคาร

6.2 มาจากเส้นทาง พระราม 9 ประชาสงเคราะห์ อโศกดินแดง ผ่านสี่แยกโบสน์แม่พระฟาติมา หน้าแฟลตดินแดงถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงให้เลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงเข้าถนนใต้ทางด่วนดินแดง ถึงสี่แยกใต้ทางด่วนสี่แยกแรกเลี้ยวซ้าย ตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองอาคารอยู่ซ้ายมือ

6.3 มาจากเส้นทางถนนเพชรบุรี,ประตูน้ำ,มักกะสัน ถึงสามแยกมักกะสันให้ข้ามทางรถไฟแล้วชิดขวา เลี้ยวขวาออกมาทางถนนจตุรทิศ ถึงแยก ตัว Y ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนใต้ทางด่วน ขับตรงเข้ามาในถนนใต้ทางด่วนประมาณ 800 เมตร ถึงสี่แยกถนนใต้ทางด่วนให้เลี้ยวขวา ตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองอาคารอยู่ซ้ายมือ

6.4 มาเส้นทางจตุรทิศ ถึงถนนเลียบบึงมักกะสัน สะพานข้ามแยกราชปรารภให้ชิดซ้ายกลับรถใต้สะพาน (ห้ามขึ้นสะพาน)ถึงแยก ตัว Y ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนใต้ทางด่วน ขับตรงเข้ามาในถนนใต้ทางด่วนประมาณ 800 เมตร ถึงสี่แยกถนนใต้ทางด่วนให้เลี้ยวขวา ตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองอาคารอยู่ซ้ายมือ

6.5 มาเส้นทางถนนศรีอยุธยา ขับตรงขึ้นมา ผ่านโรงเรียนศรีอยุธยา ตรงเข้ามาแยกราชปรารภ(ห้ามขึ้นสะพาน) ถึงแยก ตัว Y ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนใต้ทางด่วน ขับตรงเข้ามาในถนนใต้ทางด่วนประมาณ 800 เมตร ถึงสี่แยกถนนใต้ทางด่วนให้เลี้ยวขวา ตรงมาข้ามสะพานข้ามคลองอาคารอยู่ซ้ายมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม และการเดินทางในเส้นทางอื่นๆ สามารถสอบถามมาได้ที่
โครงการอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ติดต่อ 
คุณมาริษา อัมราช โทร. 084-438-4951 และ คุณอัญชลี สากระแสร์ โทร. 063-212-2724

โครงการอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560
ติดต่อ คุณลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร โทร. 063-212-2725

โครงการบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ติดต่อ คุณนันท์นภัส หวังศรีโรจน์ โทร. 084-438-4947