หลักสูตรอบรม วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

สมัครอบรมหลักสูตร คลิกที่นี่