ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 21 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ”สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต” กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา  

ห้อง : 405

2

การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    

ห้อง : 406