Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร…?
ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้…คือ อาชีพในฝันของเขา
เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ

ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อตอบแทนสังคมและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ว่าที่ครูไทยในอนาคต

ขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่ครูไทยทั้ง 58 ท่านที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kusol.org/scholarshipop2560/