ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร : ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ภาพบรรยากาศ

« 1 of 2 »