ตารางการอบรม ปี 2561

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)

 

กลุ่มสาระ วัน เวลา ที่จัดอบรม สถานที่อบรม
1. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” 14 ก.ค. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
2. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์” 21 ก.ค. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
3. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” 4 ส.ค. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
4. สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 4  “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” 18 ส.ค. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
5. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนต้น

“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม”

8 ก.ย. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
6. ทัศนศิลป์
“สนุกสาระศิลป์”
15 ก.ย.61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
7. สุขศึกษาและพลศึกษา

“การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ”

22 ก.ย. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
8. ภาษาไทย
“อ่านให้รู้ดูให้เป็น”
3 พ.ย. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
9. การงานและเทคโนโลยี

“การงานฯกับการบูรณาการแบบ steam”

17 พ.ย. 61
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
10. โครงการการศึกษาพิเศษ

“เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”

19 ม.ค. 62
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

 

 สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม สามารถดูขั้นตอนการสมัคร ได้ที่  http://www.kusol.org/satitchula/ขั้นตอนการสมัคร/ ‎