ตารางการอบรม

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง วันอบรม/เวลา สถานที่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ่านให้รู้ดูให้เป็น วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ สนุกสาระศิลป์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี การงานฯ กับการบูรณาการแบบ steam วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษาตอนปลาย) สนุกกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (เรียนเพลิน Learn and Play) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2) Smart kid ด้วยวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Primary Teaching and Learning Materials For English วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
11. โครงการการศึกษาพิเศษ เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษาตอนปลาย) เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมต้น วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม สามารถดูขั้นตอนการสมัคร ได้ที่นี่