ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 18 ส.ค. 61

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561

วันที่ 18  สิงหาคม 2561 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ
และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร