หลักสูตร : การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ( 9.00-16.00 น.) PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบเกียรติบัตร
More

วิดีโอ – หลักสูตร การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม วันที่ 27 มิถุนายน 2558

หลักสูตร การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : การสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่ : ห้องศิลปะ ชั้น 3อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

หลักสูตรล่าสุด โครงการบริการวิชาการวันที่ 22 สิงหาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (more…)
More