หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (จำนวน 30 ท่าน)   ภาพบรรยากาศ
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม????? 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม? ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม (จำนวน 30 ท่าน) **กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และสกุลของท่านอีกครั้ง...
More

หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ วันที่ 19 ธันวาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องศิลปะ ชั้น 3 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร
More