รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : รู้จัก…เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 30 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : รู้จัก...เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 30 มกราคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม? ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม **กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และสกุลของท่านอีกครั้งเพื่...
More

วิดีโอ หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (จำนวน 30 ท่าน)  
More

วิดีโอ หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ วันที่ 19 ธันวาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา?? หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม? วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.)สถานที่อบรม : ห้องศิลปะ ชั้น 3 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More