อบรมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่1 โรงเรียนเทศบาล1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559

อบรมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 โรงเรียน เทศบาล1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559
More

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย วิทยากรคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559   ภาพบรรยากาศ
More