อบรมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่1 โรงเรียนเทศบาล1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559

CU 2559-4-18
อบรมโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 โรงเรียน เทศบาล1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559
More