โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (สังเกตุการสอน โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ภาพบรรยากาศ
More

วิดีโอสุดยอดเทคนิคการสอนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

พลาดไม่ได้สำหรับครู-อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการสอน ด้วยวิดีโอสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การสอนใน 8 กลุ่มสาระวิชาที่สะสมมากว่า 10 ปี ให้ครู-อาจารย์ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์บทเรียนได้ โดยมีมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้การสนับสนุนการถ่ายทำทั้งหมด 27 ตอน สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ วิดีโอ 
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development วันที่?วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน ลำดับ นาง วิลาวัลย์ วิจารณ์ กุหลาบวิทยา 1 นาย ไชยเชษฐ์ เพ็ชรแอง ขจรโรจน์วิทยา 2 นาย ทัศนัย เบ้ารั...
More