แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 5 เรื่องพิซซ่าน่าอร่อย

KM2559-05
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 5 เรื่อง พิซซ่า โดย อาจารย์ คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 4 เรื่องคำบุพบท

KM2559-04
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 4 เรื่องคำบุพบท โดย อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3 เรื่องวาฬ

KM2559-03
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 3 วาฬ โดย อาจารย์ ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
More