แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 9 เรื่องป่ามหัศจรรย์

KM2559-09
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 9 เรื่อง เรื่องป่ามหัศจรรย์ โดย อาจารย์ ธฤษวรรณ คุณยศยิ่ง
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 8 เรื่องห้องสมุด

KM2559-08
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 8 เรื่องห้องสมุด การจัดการระเบียบและระบบห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 7 เรื่องเศษส่วน

KM2559-07
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 7 เรื่องเศษส่วน โดย ศาสตราจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
More