กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show วันที่ 8 ตุลาคม 2559

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show วันที่ 8 ตุลาคม 2559 (09.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 14 เรื่องการกำเนิดหินอัคนี

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 14 เรื่องการกำเนิดหินอัคนี โดย อาจารย์ รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 13 เรื่องการหาปริมาตร

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 13 เรื่องการหาปริมาตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
More