กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show วันที่ 8 ตุลาคม 2559

CU 2559-10-8
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : กิจกรรมทดลองวิทย์คิดสร้างสรรค์ : Satit Chula Science Show วันที่ 8 ตุลาคม 2559 (09.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 14 เรื่องการกำเนิดหินอัคนี

KM2559-14
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 14 เรื่องการกำเนิดหินอัคนี โดย อาจารย์ รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 13 เรื่องการหาปริมาตร

KM2559-13
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 13 เรื่องการหาปริมาตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
More