แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 22 เรื่องการป้องกันตนจากสัตว์มีพิษ

KM2559-22
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 22 เรื่องการป้องกันตนจากสัตว์มีพิษ โดย อาจารย์ ศุภกร ถิรมงคลจิต
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 21 เรื่องรำพื้นเมือง

KM2559-21
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 21 เรื่องรำพื้นเมือง โดย อาจารย์ เสาวพร บุญช่วย
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 20 เรื่องการกระโดดเชือก

KM2559-20
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 20 เรื่อง การกระโดดเชือก โดย อาจารย์ เกรียงไกร อินทรชัย
More