แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party โดย อาจารย์ พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 26 เรื่องสถิติ

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 26 เรื่องสถิติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคนันท์ ใจงาม
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 25 เรื่องเรขาคณิต 2 มิติ

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 25 เรื่องเรขาคณิต 2 มิติ โดย อาจารย์ อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
More