โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 29-30 เมษายน 2560

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย โดยอาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ภาพบรรยากาศ
More