ตอน 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” 14/7/61

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม        
More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 18 ส.ค. 61

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561 วันที่ 18  สิงหาคม 2561  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
More

“สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561

ภาพถ่ายจาก โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้  ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์” วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม      
More