หลักสูตร : รู้จัก?เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 30 มกราคม 2559

350A9946
โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : รู้จัก?เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ วันที่ 30 มกราคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร
More

หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558

IMG_4431
โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : 1. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2. ดาราศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (จำนวน 30 ท่าน)   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร
More

หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ วันที่ 19 ธันวาคม 2558

350A5023
โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : สนุกกับศิลปะ วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องศิลปะ ชั้น 3 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร
More