ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการงานฯกับการบูรณาการแบบ Steam วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการงานฯกับการบูรณาการแบบ Steam วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร  “ การงานฯกับการบูรณาการแบบ Steam ” ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง * สอบถามรายละเอียดเพ...
More

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทย “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น”ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทย “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น”  ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม **คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ...
More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 22 กันยายน 2561

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
More