ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อ โทร.084-438-4947 ** ภายในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. **
More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อ email: kusol.academic@gmail.com ** ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. **
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development วันที่?วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน ลำดับ นาง วิลาวั...
More