ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 22 กันยายน 2561

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8-9 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8-9 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูประถม”  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 18 ส.ค. 61

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561 วันที่ 18  สิงหาคม 2561  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
More