แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party

KM2559-27
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party โดย อาจารย์ พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 26 เรื่องสถิติ

KM2559-26
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 26 เรื่องสถิติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคนันท์ ใจงาม
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 25 เรื่องเรขาคณิต 2 มิติ

KM2559-25
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 25 เรื่องเรขาคณิต 2 มิติ โดย อาจารย์ อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
More