อบรม 26-8-18 เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more