อาจารย์อิทธิ สถิตนาเวศกุล

อาจารย์พิเศษ

ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ศิลปการละคร
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ
ประสบการณ์:
– อาจารย์พิเศษโครงการเตรียมสอบ O-NET โดย อบจ.อ่างทอง (2555)
– อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษติวนักเรียนในโครงการเตรียมสอบคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนราชวินิต บางเขน (2554)
– อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอรุณวิทยา (2552-ปัจจุบัน)
– อาจารย์พิเศษ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนคอมพิวเตอร์กรุงเทพปัญญา (CAS) (2548-2554)
– อาจารย์พิเศษ สถาบันกวดวิชา บ้านครูพลอย (ปัจจุบันชื่อ Berante – All about English) (2549-2552)
– อาจารย์พิเศษ คอร์ส Intensive Business Grammar and Practice บริษัท แมทธิว แมเนจเมนท์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดอบรมสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด (2552-2554)
– ล่ามสำหรับสื่อมวลชนอินเดียในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ปีค.ศ. 2009