อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับการศึกษา:
– Master of Education: Multilingual and Multicultural Education, George Mason University, Virginia, USA.
– ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลนิสิตฝึกสอนดีเด่น ด้านสื่อการสอน)
ประสบการณ์:
1. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
2. วิทยากรบรรยายและปฎิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
งานแต่ง เรียบเรียง
1. คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือชุด See Saw (Macmillan) สำนักพิมพ์เพอร์เฟ็คท์ จำกัด