อาจารย์แมทธิว (ปีเตอร์) เบอร์เจส

อาจารย์พิเศษ

ระดับการศึกษา:
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา วิชาเอกภาษาสเปนและวรรณคดีคลาสสิก
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา สาขามัธยมศึกษา วิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESL) สังคมศึกษา และ ภาษาสเปน
ประสบการณ์:
– อาจารย์พิเศษโรงเรียนอรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์(2547-2548 และ 2551-ปัจจุบัน)
– อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ King Fahd Military Medical College (เป็นสถาบันที่ดำเนินงานโดยกองทัพแต่คนนอกก็เข้าเรียนได้) ประเทศซาอุดิอาระเบีย (2542-2544 และ 2548-2551)
– ผู้แปล (ชั่วคราว) ของ LexiTron Dictionary ที่ NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center) ประเทศไทย (2545-2547)
– อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2544-2547)
– อาจารย์ประจำโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี(2537-2541)
– อาจารย์ประจำMARA Junior Science College ประเทศมาเลเซีย (2535-2537)
– อาจารย์ประจำวิทยาลัยครูกาญจนบุรี(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) (2533-2535)
– อาจารย์สถาบันระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศอินโดนีเซีย (2528-2533)