อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี

อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก The University of Warwick ประเทศอังกฤษ (เป็น 1 ใน 5 นักเรียนไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้ทุนจากมหาวิทยาลัย)
ประสบการณ์:
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรรับเชิญอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ The English Factory และสอนภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง www.cocodemy.com
นอกจากนี้ยังมีผลงานปรากฏตามสื่อต่างๆ โดยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจำรายการโทรทัศน์ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่อง MCOT Family, นักจัดรายการวิทยุ English in Style สอนภาษาอังกฤษให้บุคคลทั่วไปทาง สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz., อดีตพิธีกรรับเชิญรายการ “English Breakfast” ช่อง Thai PBS และยังเป็นผู้เขียนหนังสือพูดได้ พูดดี ภาษาอังกฤษของสำนักพิมพ์อมรินทร์