Youtube Live : การฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้คงทน

เชิญทุกท่าน ชมการเรียนถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live 

เรียนรู้ได้พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

เพียงคลิก ก็สามารถรับชมได้